Impressum

Informacje zgodne z § 5 TMG (niemieckiej ustawy o telemediach)

hajoona GmbH
Heinrich-Fuchs-Straße 94-96
69126 Heidelberg

Rejestr handlowy: HRB 714573
Sąd prowadzący rejestr: Sąd rejonowy w Mannheim

Spółka reprezentowana przez:
Dyrektor zarządzająca: Daniela Lipgens

Kontakt

Telefon: +49 (0) 6221 64702-77
Faks: +49 (0) 6221 64702-89
E-Mail: office@hajoona.com

Nr identyfikacji VAT

Nr identyfikacji VAT zgodny z § 27a niemieckiej ustawy o podatku VAT:
DE 287898611

Dane konta bankowego
Commerzbank, DE54 6724 0039 0194 6920 00, BIC COBADEFFXXX

Podmiot odpowiedzialny za treści zgodnie z § 55 ust. 2 RStV (niemieckiego odpowiednika ustawy o radiofonii i telewizji)

Daniela Lipgens
Heinrich-Fuchs-Straße 94-96
69126 Heidelberg

Rozstrzyganie sporów w UE

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mail można znaleźć powyżej w Impressum.

Rozwiązywanie sporów sądowych przed organem arbitrażowym

Nie jesteśmy gotowi, ani nie jesteśmy zobowiązani do brania udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed organem arbitrażowym rozstrzygającym spory konsumenckie.

Odpowiedzialność za treści

Na podstawie § 7 ust. 1 TMG (niemieckiej ustawy o telemediach) jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za własne treści umieszczane na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8–10 TMG jako dostawca usług nie jesteśmy jednak zobowiązani do nadzorowania przekazywanych lub zapisywanych informacji obcych, ani do badania okoliczności, które wskazywałyby na niezgodność z prawem.

Powyższe nie wpływa na zobowiązania do usuwania lub blokowania możliwości korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. W takim przypadku odpowiedzialność ma zastosowanie dopiero od momentu uzyskania wiedzy na temat konkretnego naruszenia prawa. W momencie uzyskania wiedzy o naruszeniach prawa niezwłocznie usuniemy odnośne treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Z tego względu nie możemy również zagwarantować zgodności obcych treści z prawem. Za treści zalinkowanych stron zawsze odpowiada dany usługodawca lub operator strony. Zalinkowane strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie ich zalinkowania. W momencie ich zalinkowania nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem.

Nie można wprowadzić ciągłej kontroli treści zalinkowanych stron bez konkretnych przesłanek sugerujących naruszenie prawa. W momencie uzyskania wiedzy o naruszeniach prawa niezwłocznie usuniemy tego rodzaju linki.

Prawo autorskie

Treści i dzieła sporządzone przez operatora tej strony są objęte niemieckim prawem autorskim. Powielanie, opracowywanie, przetwarzanie i wszelkie formy wykorzystywania treści lub dzieła w sposób wykraczający poza granice określone prawem autorskim wymagają pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie lub kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

W przypadku gdy treści umieszczone na tej stronie nie zostały sporządzone przez operatora tej strony, obowiązują prawa autorskie osób trzecich. Treści umieszczone przez osoby trzecie zostały oznaczone jako takie. W przypadku zauważenia naruszenia prawa autorskiego prosimy o poinformowanie nas o tym. W momencie uzyskania wiedzy o naruszeniach prawa niezwłocznie usuniemy tego rodzaju treści.